POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat al que s’estableix per la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un fitxer titularitat de JORDI CABEZAS VIVES, d’ara endavant JORDI CAPS domiciliat en Av. Marquès de Montoliu núm. 2 1r- 43002 Tarragona, NIF 35113154C. E-mail, lopd@jordicaps.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les ofertes i serveis que oferim. Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a Av. Marquès de Montoliu núm. 2 1r- 43002 Tarragona , o a través de correu electrònic a lopd@jordicaps.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”. Per a JORDI CAPS la transparència en la informació és fonamental per a establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present Política de privacitat i protecció de dades personals, informar-te de com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades. En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s’estableixen les bases sobre les quals JORDI CAPS ,tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web (www.jordicaps.com). Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a JORDI CAPS, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment d’aquests.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per a donar el servei sol·licitat, i tractar-los de manera segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per a evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut d’aquests.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionats.

QUINES DADES PERSONALS UTILITZEM

A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:
 
 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

Depenent de la finalitat per a la qual s’aporten les dades, seran requerits les dades estrictament necessàries. És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que els facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i usem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari, en aportar les dades requerides en els formularis és l’únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats.

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials. Com gestionar les Cookies en el seu equip: la desactivació i eliminació de les cookies. Tots els navegadors d’Internet li permeten limitar el comportament d’una cookie o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per a fer-lo són diferents per a cada navegador, es poden trobar instruccions en el menú d’ajuda del seu navegador.

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS

Una vegada aportats les dades personals tindrà dret a:
 • Consultar qualsevol dubte i al fet que se l’informi de com usem les dades i a obtenir ACCÉS a aquests.
 • que es RECTIFIQUI o esborri la seva informació o a imposar LIMITACIONS en el tractament d’aquesta.
 • CANCEL·LACIÓ de les dades.
 • OPOSAR-SE al tractament de les seves dades.
 • PORTABILITAT de les dades.
En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a Av. Marquès de Montoliu núm. 2 1r- 43002 Tarragona o a través de l’adreça de correu electrònic: lopd@jordicaps.com A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de manera segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat JORDI CAPS IL·LUSIONISTA l’informa que és titular del lloc web (http://www.jordicaps.com) d’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és: JORDI CABEZAS VIVES NIF: 35113154 Amb Domicili social: Av. Marquès de Montoliu núm. 2 1r- 43002 Tarragona.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a JORDI CAPS o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que JORDI CAPS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a: (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de JORDI CAPS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. JORDI CAPS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, JORDI CAPS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació. JORDI CAPS se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, JORDI CAPS no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

JORDI CAPS serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JORDI CAPS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JORDI CAPS podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de (http://www.jordicaps.com).

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

JORDI CAPS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet JORDI CAPS, no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JORDI CAPS assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

JORDI CAPS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

JORDI CAPS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

JORDI CAPS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre JORDI CAPS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 01/01/2021